Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt Rekafa Special Products de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Rekafa Special Products draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van Rekafa Special Products (www.rsp-bv.nl) verwijst. De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Rekafa Special Products worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via info@rsp-bv.nl.

Mocht u vragen hebben over projecten, artikelen of andere zaken die Rekafa Special Products betreffen dan kunt u die stellen via:
* E-mailadres: info@rsp-bv.nl
Rekafa Special Products streeft ernaar uw vragen binnen twee werkdagen af te handelen. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. U wordt in dit geval binnen 10 werkdagen geïnformeerd over de verwachte afhandelingstermijn.
* Postadres: Rekafa Special Products b.v., Faunalaan 50, 5928 RZ te Venlo.

Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info@rsp-bv.nl.

Contact

Faunalaan 50
5928 RZ Venlo
Postbus 109
5900 AC Venlo

T: 077 - 7470010
E: info@rsp-bv.nl